Đăng ký Đăng nhập

Đổi Thẻ Cào

►Min rút tiền 10.000đ  -  tự động xử lý cho đơn <= 100.000.000đ  

►Hoa hồng: Tại Đây  

►SAI MỆNH GIÁ - 50 % THỰC NHẬN MỆNH GIÁ NHỎ HƠN

►HỖ TRỢ,CHECK THẺ LỖI, THẺ TREO :  BẤM VÀO ĐÂY !   

►NHÓM ZALO: NHÓM 1  | NHÓM 2  | KÊNH TELE  

►THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG: TẠI ĐÂY

►ĐIỀN SAI SERI THẺ, KHIẾU NẠI WEB KHÔNG HỖ TRỢ 

► IP NGOẠI ĐẤU API, NHẮN LIVECHAT  ĐỂ ĐƯỢC ALLOW 

BẢNG PHÍ NGÀY : 09-12-2022

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Member /API 12% 11.5% 11.5% 10% 10% 10.5% 11% 15% 15%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Member /API 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 13%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Member /API 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Member /API 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Member /API 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Member /API 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Nhóm thành viên Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ
Member /API 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Member /API 30% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 25%

MUA MÃ THẺ CÀO NHANH CHÓNG - GIÁ RẺ

 Nếu thẻ bị dạng chờ Xử lý, Quý khách hãy báo ở góc trái màn hình để admin hủy đơn cho bạn thực hiện lại! 

API MUA THẺ TẠI ĐÂY

Chat với Admin
Chat Ngay