Hướng dẫn kết nối api cho các shop/web

Ngày đăng: 13-02-2022 Đã xem: 5703

► Blog này mình sẽ cung cấp tài liệu api và hướng dẫn ace kết nối api vào DoiThe1s.vn Nhé !

Tài liệu mẫu đổi thẻ, mua thẻ, check thẻ POSTMAN  (TÀI LIỆU API MUA THẺ CÀO).

Tải Code Mẫu PHP Tích Hợp Api Cho Website   (Code php bao gồm cả POST và GET dạng đơn giản ) => Test demo api live Tại đây ! .

- Tài liệu api rút tiền (Vui lòng liên hệ để được cấp).

 DƯỚI ĐÂY LÀ ĐOẠN CODE MẪU DẠNG GET , GỬI THẺ QUA DOITHE1S.VN :

   $partner_key = ' '; //ĐIỀN partner_key ĐÃ TẠO TẠI DOITHE1S.VN
   $partner_id = ' '; //ĐIỀN partner_id ĐÃ TẠO TẠI DOITHE1S.VN 
   $loaithe = ' '; //VIETTEL, VINAPHONE, MOBIFONE ,VNMOBI , ZING , GATE ,VCOIN 
   $pin =  '816815546262524'; //MÃ THẺ CỦA BẠN

   $seri=  '10039393939393'; //SERI THẺ CỦA BẠN
   $url = 'https://doithe1s.vn/chargingws/v2?sign='.md5($partner_key.$pin.$seri).'&telco='.$loaithe.'&code='.$pin.'&serial='.$seri.'&amount='.$menhgia.'&request_id='.$code.'&partner_id='.$partner_id.'&command=charging';
   $ch = curl_init();
   curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
   curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
   $data = curl_exec($ch);
   curl_close($ch);
   $ketqua = json_decode($data, true);
   // GỬI THẺ THẤT BẠI - KÈM THÔNG BÁO TRẢ VỀ (STATUS == 100)
   if($ketqua['status'] == 100)
  {
   die($ketqua['message']); 
  }
  //HỆ THỐNG NHẬN THẤY THẺ LỖI - TỪ CHỐI NẠP (STATUS == 3)
  if($ketqua['status'] == 3)
  {
   die($ketqua['message']);    
  }
  //HỆ THỐNG BẢO TRÌ - TỪ CHỐI NHẬN THẺ (STATUS == 4)
  if($ketqua['status'] == 4)
  {
   die($ketqua['message']);    
  }
  //HỆ THỐNG ĐÃ NHẬN THẺ THÀNH CÔNG  (STATUS == 99)
  if($ketqua['status'] == 99)
  {
    //XỬ LÝ CODE CỦA BẠN
   die($ketqua['message']);    
  }

 

Doithe1s.vn hy vọng với hướng dẫn trên, các bạn có thể kết nối api cho website /shop của mình.

Trong quá trình kết nối api, nếu cần hỗ trợ, ace vui lòng liên hệ admin ! 

BLOG ĐƯỢC VIẾT BỞI DOITHE1S.VN- VUI LÒNG KHÔNG COPY ^^

Chat với Admin
Chat Ngay