Đổi Thẻ Cào Tự Động

 Nạp SMS 9029 Tại đây!
VIETTEL cần điền đúng seri.
Sai mệnh giá nhận 50% mệnh giá nhỏ hơn, KHÔNG HỖ TRỢ KHIẾU NẠI.
Cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin web/shop đối tác, web con.
► Hướng dẫn - chính sách Tại đây! ⭐
► Liên hệ hỗ trợ, kiểm tra thẻ miễn phí Tại đây!
► Group thông báoGr zalo 1 | Gr zalo 2 | Telegram
► Tạo website con: Tại đây

 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Vip 16% 15% 16% 11.5% 11.5% 13.5% 13.5% 15.5% 15.5%
Đại lý API 15.5% 14% 15.5% 11% 11% 12.5% 12.5% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Vip 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Đại lý API 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Vip 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Đại lý API 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Vip 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Đại lý API 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Vip 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Đại lý API 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Vip 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 19% 19%
Đại lý API 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 19% 19%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Vip 17% 17% 15% 15% 15%
Đại lý API 17% 17% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Vip 11% 11% 11% 11% 11% 11% 13% 13% 13% 13% 13%
Đại lý API 11% 11% 11% 11% 11% 11% 13% 13% 13% 13% 13%
MUA MÃ THẺ CÀO TỰ ĐỘNG CHIẾT KHẤU 5-10%

- Mua thẻ cào, Thẻ game full seri tự động 
- Trường hợp thẻ VIETTEL không nạp được vui lòng báo ngay trong 60p để được xử lý 
- Quý khách xem lịch sử mua thẻ : TẠI ĐÂY
- Kết nối API mua thẻ cào : TẠI ĐÂY

Chat với Admin
Chat Ngay