Đổi Thẻ Cào Tự Động

LƯU Ý: Kết nối API sẽ được set chiết khấu Đại Lý
►Nạp sms game 9029 Tại đây!
►Min rút tiền 10.000vnd. auto bank cho đơn dưới 100.000.000vnd
►Cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại web sẽ KHÔNG xử lý.
►Gửi sai mệnh giá thẻ sẽ bị trừ đi 50% số tiền của mệnh giá nhỏ hơn.
►Liên hệ hỗ trợ, kiểm tra thẻ, kết nối api miễn phí Tại đây!
►Group thông báoGr zalo 1 | Gr zalo 2 | Chanel telegram
►Tạo site con: Tại đây

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13% 13% 13% 12.5% 12.5% 13% 13% 14.5% 14.5%
Đại lý API 12.5% 12.5% 12.5% 11.5% 11.5% 12.5% 12.5% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 11.5% 9.5% 9.5% 9.5% 10% 10% 10% 12.5%
Đại lý API 9.5% 9% 9% 9% 9.5% 9.5% 9.5% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 16% 16% 16% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Đại lý API 15.5% 15.5% 15.5% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Đại lý API 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Đại lý API 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Đại lý API 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 16% 16% 16% 16% 16%
Đại lý API 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 20% 20% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 20% 20%
Đại lý API 20% 20% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 20% 20%
MUA MÃ THẺ CÀO NHANH CHÓNG - GIÁ RẺ

 Mua thẻ thông báo Chờ xử lý tức là giao dịch thất bại hệ thống sẽ hoàn lại tiền vào tài khoản Quý khách sau

- Thẻ Chính Hãng Full Serial BẢO HÀNH 5 NĂM Xem lịch sử mua thẻ : BẤM VÀO ĐÂY

- Kết nối API mua thẻ cào : BẤM ĐÂY

Chat với Admin
Chat Ngay