ĐỔI THẺ CÀO SANG TIỀN MẶT

                        "Các shop có sản lượng ổn định từ 1.000.000d/ngày liên hệ để được hỗ trợ giá Đại Lý "


Hệ Thống Đổi Thẻ: An Toàn - Uy Tín - Giá Tốt Đổi Thẻ Cào Sang Tiền Mặt Uy Tín
Xử Lý 5s - Không Nuốt Thẻ - Bảo Mật Thông Tin Api
Đổi Thẻ - Mua Thẻ - Rút Tiền(30s) - Nạp Tiền Tự Động 24/24
Min Rút 5.000đ - Có Hỗ Trợ Kết Nối Api Cho Các Shop
Group Telegram - Gr Zalo 1(Max) - Gr Zalo 2 
Quý khách vui lòng đọc  ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

 TẠO WEBSITE CON MIỄN PHÍ INBOX TELE

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11% 11.7% 12.5% 11.6% 11.6% 11.5% 11.5% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 11.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 15% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15.5% 15.5%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 13.5% 13.5% 15.5%
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 15.5% 15.5%
Chat Telegram
Chat Ngay